De #1 van Nederland want:
- Bewezen kwaliteit
- Snelle dienstverlening
- Garantie
DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Hoe ontstaat kelderlekkage?

Er bestaan verschillende soorten lekkage in de kelder, waaraan vele oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Op deze pagina worden de soorten lekkage en de mogelijke oorzaken uitgebreid behandeld.

Oorzaken lekke kelder

 • Hoge grondwaterstand
  Bij een hoge stand van het grondwater kan er optrekkend vocht of doorslaand
  vocht ontstaan. 

 • Overmatige regenval
  Door veel regen wordt de grondwaterstand verhoogd.
  Hierdoor wordt de kans dat er water in de kelder komt groter.

 • Zwakke punten bij constructie
  Als de constructie van de kelder in beginsel niet sterk is, dan is de kelder gevoeliger voor lekkage.

 • Slechte conditie van materiaal
  Wanneer de conditie van het materiaal slecht is, bijvoorbeeld door
  ouderdom, dan is de kelder vatbaarder voor kelderlekkage. 

 • Poreusheid van kelderwanden
  In geval van poreuze kelderwanden ontstaat er sneller wandlekkage. De
  wanden krijgen dan sneller optrekkend - of doorslaand vocht.

 • Slechte pleisterlagen
  Als gevolg van slechte pleisterlagen ontstaat er sneller een lekkende kelder.

 • Slechte ventilatie
  Bij slechte ventilatie ontstaat condens, dat kan zorgen voor schimmel en
  slechte staat van muren. Het is daarom belangrijk om goed te ventileren.

Soorten kelderlekkage

Er bestaan verschillende soorten lekkage.

Kimlekkage

De aansluiting tussen de vloeren en de wanden wordt de kim genoemd. Dit is een plek waar snel lekkage ontstaat, bijvoorbeeld door vuil dat niet is verwijderd voordat het beton werd gestort.

Wandlekkage

Er is sprake van een wandlekkage als de wanden van je kelder lekken. Dit kan door bijvoorbeeld optrekkend - of doorslaand vocht gebeuren. Optrekkend vocht ontstaat als de onderliggende fundering verzadigd raakt door vocht. Het vocht trekt dan in het bovenliggende metselwerk, waardoor behang en pleisterlagen los kunnen gaan zitten. Doorslaand vocht daarentegen onstaat door wanden die verzadigd zijn door vocht. Ook een verandering in het grondwaterpeil, scheuren in de gestorte wanden van de kelderbak en grindnesten kunnen doorslaand vocht veroorzaken.

Vloerlekkage

Door scheuren in de vloer kan vloerlekkage ontstaan. Ook optrekkend - of doorslaand vocht kan een oorzaak van vloerlekkage zijn, net als condensatie en vocht in de kruipruimte veroorzaakt door grondwater.

Doorvoerlekkage

Doorvoeren zijn openingen die gemaakt worden om leidingwerk (riolering, gasleiding, telefoniekabels e.d.) door te voeren van binnen naar buiten en omgekeerd. Bij de aanleg hiervan wordt vaak een niet-waterdichte afdichting van de ruimte rond het leidingwerk gemaakt. In eerste instantie lijkt de doorvoer droog, maar bij stijging van de grondwaterstand kunnen de doorvoeren ineens volstromen en zo lekkage in de kelder veroorzaken.

Offerte aanvragen

Live chat - Online