De #1 van Nederland want:
- Bewezen kwaliteit
- Snelle dienstverlening
- Garantie
DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Garantie

Laat je je kelder waterdicht maken door Waterinkelder.nl? Dan kun je er op vertrouwen dat er goed werk wordt geleverd. Onze kelderexperts bieden je daarom zelfs garantie op hun werk. Je kunt zorgeloos genieten van je droge kelder zonder bang te zijn dat er na de behandeling nog iets mis gaat. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan repareren zij dit uiteraard kosteloos voor u. Ook met de tarieven voor de kelderdichting kom je voor geen verrassingen te staan: wij werken met vaste, vooraf duidelijke prijzen.

Je kelder waterdicht maken door de experts van Waterinkelder.nl? Vul vrijblijvend het contact formulier in en wij nemen direct contact op!

Offerte aanvragen

Wat houdt de garantie in?

Garantiebepalingen:

 1. Onze experts bieden je garantie tot een bedrag voor herstelwerkzaamheden van maar liefst de gehele aanneemsom van de werkzaamheden;
 2. De garantie op de methode is afhankelijk van de behandeling en de termijn staat in de prijsopgave benoemd. Schade na afloop van deze termijn gemeld valt buiten de garantie, ongeacht het tijdstip waarop deze schade is ontstaan;
 3. Het herstellen van gebreken valt onder de garantie, deze herstelwerkzaamheden hebben geen garantieverlenging tot vervolg;
 4. De garantie geldt voor de ruimte waaraan de bij ons aangesloten bedrijven gewerkt hebben. Voert opdrachtgever zelf veranderingen en/of verbeteringen door dan blijven de kosten hiervoor voor rekening van opdrachtgever;
 5. De garantie wordt gegeven door het bij Waterinkelder.nl aangesloten bedrijf, niet door Waterinkelder.nl.

Niet onder de garantie vallen schades die ontstaan zijn door of ten gevolge van:

 1. Verborgen gebreken;
 2. Mechanische oorzaken en chemische invloeden, veranderingen in agressiviteit van het milieu, natuurrampen, oproer, brand en dergelijke.

Deze garantie vervalt:

 1. Indien gebreken niet zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk binnen veertien dagen nadat ze geconstateerd werden, althans redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven ter kennis van de kelderexpert werden gebracht.
  De opdrachtgever dient de schades door een terzake kundige te laten vaststellen en op schrift te zetten;
 2. Indien inspecties, te verrichten door de afnemer, geweigerd dan wel onmogelijk gemaakt worden;
 3. Indien reparaties aan het werk zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door een andere applicateur;
 4. Indien er verbouwingen en/of wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de onder de garantie vallende onderdelen, plaatsvinden of hebben gevonden nadat de onder de garantie vallende onderdelen hebben plaatsgevonden.

Uitgesloten van garanties zullen zijn:

 1. Alle gevolgschade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of de gebruiker(s);
 2. Alle gevolgschade ontstaan door exploitatieverlies van de opdrachtgever en/of de gebruiker(s);
 3. Pas wanneer alle facturen betreffende genoemd werk zijn voldaan kunnen er rechten aan dit garantiebewijs worden ontleend.
Live chat - Online